Měníme osnovy

Blog

Ryška: Děti musí mít více příležitostí mluvit a prezentovat

27. 6. 2024 | Michaela Čejková

Proč a jak zařadit do výuky rozvoj komunikačních kompetencí? Jaké překážky mohou učitelé a studenti v tomto procesu překonávat? Odpovědi na tyto otázky přináší rozhovor s didaktikem Davidem Ryškou.

Barvínková: S dětmi si tykáme a komunikujeme jako s partnery

23. 6. 2024 | Vendula Procházková

Semafor konfliktů, slovíčko STOP a školní sněm. To je jen zlomek komunikačních aktivit, které paní učitelka Barvínková ze ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec s dětmi aplikuje. Komunikační kompetence podle ní stojí na žákovském hlasu a učí děti, jak řešit konflikty hravou formou pomocí nenásilné komunikace.

Zodpovědnost, respekt, bezpečí. Hlavní hodnoty si určili sami učitelé

15. 6. 2024 | Barbora Postránecká

Základní škola v Benešově nad Ploučnicí patří k těm, které se rozhodly řešit výchovné problémy svých žáků jinak než pouze napomínáním, poznámkami a jinými tresty. Místo toho jim učitelé pečlivě vysvětlují školní pravidla, učí je, jaké chování se po nich vyžaduje, a umí ocenit, když se to žákům daří. Ředitel školy Jakub Zelený věří, že je to efektivnější cesta, a snaží se o tom postupně přesvědčit i celý svůj učitelský sbor.

Spolupráce učitelů přináší do škol novou inspiraci

30. 5. 2024 |

Síla pozitivní energie, kterou dokáže vyprodukovat skupina učitelů a učitelek, je neuvěřitelná, říká Monika Šimonová, zástupkyně hlavního manažera projektu IPs Podpora kurikulární práce škol (zkráceně IPs Kurikulum). Spolupráce mezi učiteli v metodických kabinetech může podle ní do škol přinést jiný pohled na výuku a novou inspiraci. Spolupráce mezi učiteli obecně může pozitivně ovlivnit také klima ve škole a vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a žáky i mezi rodiči a učiteli.

Žákovský parlament dává dětem zkušenost, že jejich hlas má význam

20. 5. 2024 | Michaela Čejková

Žákovský parlament ve škole není jen formální aktivitou, ale skutečným nástrojem pro rozvoj dětí. Představuje možnost, jak děti mohou zažít demokracii v praxi, učit se komunikovat a spolupracovat s ostatními. Když mají děti dobré průvodce a důvěru dospělých, je to nástroj, který může perfektně rozvíjet občanskou kompetenci.