Měníme osnovy

Jsem student

Chci začít měnit to, co a jak se ve škole učím.

Podívej se na to, jak funguje tvůj školní parlament

 • Komunikuj s vedením školy a ptej se svých učitelů, jak se zapojují do reformy RVP.
 • Nemáš školní parlament? Staň se členem České středoškolské unie – pomůžeme ti s jeho založením a potřebnými skills pro jeho vedení.
 • Využij brožury o založení a fungování školních samospráv na webu ČSU.

Zůstaň v obraze

 • Studentské médium Studentské listy (https://slisty.cz/).
 • Seriál ČT Jak se dělá dobrá škola? nebo Kovy řeší dějiny.
 • Influencerů, kteří se vyjadřují ke změnám ve školství. (např. Kovy, Jsemvobraze nebo Štěpánka Cimlová).

Zapoj se

Česká středoškolská unie

Zájmy českých středoškoláků hájí už přes 10 let a tvoří ji středoškoláci z celé republiky.

V rámci týmu České středoškolské unie (ČSU) funguje pracovní skupina, kde se můžeš přímo zapojit se svým názorem a návrhy do příprav stanovisek středoškoláků k revizi RVP.


ČSU nabízí řadu dalších aktivit, jak se dále rozvíjet – akce, workshopy a networking s dalšími aktivními středoškoláky.


Unie ti taky pomůže založit a vést svůj vlastní školní parlament, skrz který můžeš posouvat dál svoji střední a pomáhat školství lokálně.


Zapoj se do týmu Unie na https://stredoskolskaunie.cz/!


Sleduj nás na sociálních sítích: @stredoskolskaunie

Mládežnické organizace politických stran

Pokud chceš ovlivňovat fungování politických stran, tak je ideální volba se stát členem

mládežnické organizace politické strany.


Neboj se toho, vždy můžeš přejít do jiné a u většiny mládežnických organizací platí, že automaticky nejsi členem velké strany.


Více o participaci v mládežnických organizacích se dozvíš zde, díky projektu Youth speak up (youthspeakup.cz).

Zapoj se

Regionální parlamenty

Ve většině krajů fungují krajské studentské samosprávy, které sdružují aktivní středoškoláky z

daného kraje, a napříč republikou též desítky městských parlamentů mládeže jejichž členy jsou mladí lidé od 13 do 26 let. Zástupcí krajských parlamentů se budou setkávat na fóru, ale také na Republikových sněmech České středoškolské unie, s níž aktuálně zástupci krajů jednají o dlouhodobé spolupráci.


Sleduj taky nově vzniklou platformu Republikové fórum parlamentů dětí a mládeže, kde se setkají středoškoláci a základoškoláci z regionálních a školních parlamentů (@republikove_forum).

Už jsi na vysoké a stále chceš měnit vzdělávání?

Akademický senát

 • Kandiduj do akademického senátu na tvojí fakultě nebo buď pravidelně v kontaktu se studentskými senátory! Můžeš tak ovlivňovat fungování tvojí školy.

Otevřeno

 • Do změny ve vzdělávání se můžeš zapojit i na vysoké škole.
 • Bez inovativně smýšlejících učitelů bude reforma RVP zbytečná. Hnutí Otevřeno sdružuje studenty i učitele a usiluje o proměnu přípravy učitelů.

Přidej se do Otevřeno - Měníme vzdělávání pedagogů.

Studentská komora Rady vysokých škol

 • Zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice.
 • Sdružuje delegáty akademických senátů jednotlivých VŠ.
 • Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni.
 • Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.
 • Více informací na www.skrvs.cz.